سینی کباب 5 نفره

1,870,000 تومان

سینی کباب 5 نفره: شیشلیک چنجه لقمه جوجه با استخوان جوجه سینه مخصوص

This store is now closed!
  یک سوال بپرس
دسته:

توضیحات

سینی کباب 5 نفره: شیشلیک چنجه لقمه جوجه با استخوان جوجه سینه مخصوص

هیچ پیشنهاد بیشتر برای این محصول موجود نیست!

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.