باقالی پلو با ماهیچه گوساله

345,000 تومان

۳۵۰ گرم ماهیچه گوساله، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
  یک سوال بپرس

توضیحات

هیچ پیشنهاد بیشتر برای این محصول موجود نیست!

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.